Realizace projektu

Kreativní fáze

 

Nejdříve se domluvíme na časovém harmonogramu a ceně ilustrací s ohledem na jejich charakter a předpokládané užití.


Práce proběhne podle zadání, s cílem co nejlépe naplnit Váš kreativní záměr.
V případě potřeby vytvořím skici.
Podle domluvy 
pošlu e-mailem průběžné náhledy postupu práce .


Dokončené ilustrace v požadovaném fotmátu a rozlišení předám v určeném termínu domluveným způsobem (datový nosič, FTP ,e-mail).


Případné dodatečně vyžádané úpravy a změny, pokud výrazně nepřekročí rámec původního zadání, provedu rychle a zdarma.
Prioritou je vždy maximální spokojenost klienta. 

 
Finance
Ceny závisejí na časové a technologické náročnosti a na předpokládaném rozsahu užití díla.
 
U jednotlivých zakázek je vždy prostor pro dohodu.
 
Na ilustrace zpravidla vystavím fakturu, eventuálně uzavřu licenční smlouvu. Platit lze převodem na účet, poštou na adresu, nebo v hotovosti. Splatnost je (pokud se nedomluvíme jinak) standardně 14 dní od odevzdání práce.